14 ก.พ. 2561 ครบรอบวันสถาปนา 26 ปี กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

ตอนที่ -

รายชื่อข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 1. จ.ส.ต.สุนทร เพชรประดับ    เมื่อวันที่ 18 มิถุนาย 2523
 2. ส.ต.อ.สถิตย์ เพชรประดับ    เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2529
 3. จ.ส.ต.วิศิษฐ์ ศิริรัตน์    เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2529
 4. ส.ต.ท.วิชัย ท่าเลิศ    เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2529
 5. ส.ต.ท.ชวลิต อินทร์ภิรมย์    เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2529
 6. จ.ส.ต.สมโภชน์ ทองอินทร์    เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2530
 7. จ.ส.ต.ชัยรัตน์ พุ่มงาม    เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531
 8. จ.ส.ต.มนต์ชัย เสียงลอย    เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2539
 9. พลฯ สาคร บั้งเงิน    เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2540
 10. จ.ส.ต.พิทักษ์ ผลละออ    เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2542
 11. จ.ส.ต.สุชาติ บูชา    เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2542
 12. จ.ส.ต.มนัส คล้ายอุบล    เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2544
 13. ส.ต.ท.เจษฎา พลรักษ์    เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2548
 14. ส.ต.อ.อารีย์ ศรีบุตร    เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549
 15. ส.ต.ท.ศตพร ดาบุตร    เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549
 16. ร.ต.อ.ชวภณ หมื่นโรจน์    เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549
 17. ส.ต.อ.อาร์ม ชาอุ่น    เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2550
 18. จ.ส.ต.สุครีพ สุรวิทย์    เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550
 19. ส.ต.อ.คำพู จิตรสม    เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2551
 20. จ.ส.ต.ยุทธนา มือขุดทน    เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2554
 21. ด.ต.อมร ถ้ำกลาง    เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559
 22. ด.ต.ทองสุข ทรัพย์สำราญ    เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559
 23. ด.ต.ภูรินทร์ ศรีศิริรัตนา    เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559
 • กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด

88 ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-521-8012 ถึง 8
แฟกซ์ : 02-521-8279

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด