ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงรักษาระบบอ่านแผ่นป้ายทะเบียนอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CCF27018

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช่งานก่อสร้าง

อินเตอร์เน็ท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

CCF09192018

การจัดจ้างบำรุงชุดค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ CirCless

การจัดจ้างบำรุงรักษาชุดค้นหาตำแหน่งโทรศ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

CAT corporate การจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  • กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด

88 ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-521-8012 ถึง 8
แฟกซ์ : 02-521-8279

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด