7 มิ.ย.61 คุณนุชนารถ กองวิสัยสุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจ ปส. เป็นประธานการประชุมพิจารณามอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ เพื่อขอรับทุนการศึกษาจากสมาคมแม่บ้านตำรวจประจำปี 2561

7 มิ.ย.61 คุณนุชนารถ กองวิสัยสุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจ ปส. เป็นประธานการประชุมพิจารณามอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ เพื่อขอรับทุนการศึกษาจากสมาคมแม่บ้านตำรวจประจำปี 2561 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทน ของ บก.ในสังกัด บช.ปส. และแม่บ้านตำรวจ บช.ปส. ในการนี้ทางชมรมแม่บ้านตำรวจ บช.ปส.ได้อนุมัติเงินชมรมจำนวน 30,000 บาท เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ บช.ปส. และบริจาคหนังสืออ่านนอกเวลาเรียนให้แก่โรงเรียนที่ บก.ในสังกัดคัดเลือกมาจำนวน 11 โรงเรียน  รวมมูลค่าหน้าปก 2,503,515 บาท

buy Super P-Force online, zithromax online.

 

  • กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด

88 ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-521-8012 ถึง 8
แฟกซ์ : 02-521-8279

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด