27 มิ.ย.61 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.61 คุณนุชนารถ กองวิสัยสุข และทญ.ดร.ภฑิตา หนองหารพิทักษ์ นำคณะแม่บ้านตำรวจ ปส/บช.ก. ไปมอบหนังสือจากมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น

27 มิ.ย.61 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.61 คุณนุชนารถ กองวิสัยสุข และทญ.ดร.ภฑิตา หนองหารพิทักษ์ นำคณะแม่บ้านตำรวจ ปส/บช.ก. ไปมอบหนังสือจากมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดน่านจำนวน 20 โรงเรียนโดยภาคเช้าไปมอบ ณ โรงเรียนบ้านร้อง อ.ปัว จ.น่าน จำนวน 12 โรงเรียน ภาคบ่ายไปมอบ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง อ.เมือง จ.น่าน จำนวน 8 โรงเรียน รวม 26,005 เล่ม มูลค่าราคาปก 4,010,259 บาท พร้อมทั้งได้มอบคู่มือความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.)

 

buy Sildalis, buy clomid online.

  • กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด

88 ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-521-8012 ถึง 8
แฟกซ์ : 02-521-8279

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด