โคเคน (Cocaine)

โคเคนหรือโคคาอีน เป็นยาเสพติดที่สกัดได้จากใบของต้นโคคา ซึ่งเป็นต้นไม้ที่นิยมลักลอบปลูกมากในประเทศแถบอเมริกาใต้ เช่น เปรู โบลิเวีย และโคลัมเบีย เป็นต้น ในใบโคคาจะมีโคเคนอยู่ประมาณ 2% โคเคนมีชื่อเรียกในกลุ่มผู้เสพว่า COKE, SNOW, SPEED BALL, CRACK โคเคนสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. โคเคนเบส (Cocaine base)
2. เกลือโคเคน เช่น โคเคนไฮโดรคลอไรด์ (Cocaine hydrochloride) และโคเคนซัลเฟต (Cocaine sulfate)โคเคนที่พบในประเทศไทยมี 2 ชนิด ได้แก่
1. โคเคนชนิดผงลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว รสขม ไม่มีกลิ่น
2. โคเคนรูปผลึกเป็นก้อน (Free base, Crack)อาการของผู้เสพ
หัวใจเต้นแรง ความดันโลหิตสูง กระวนกระวาย ตัวร้อนมีไข้ นอนไม่หลับ มีอาการซึมเศร้า เกิดอาการเคลิบเคลิ้มและตื่นเต้นมีความมั่นใจสูง และสามารถทำให้เกิดอาการประสาทหลอนหากใช้ในปริมาณที่มาก

 

วิธีการเสพ
นำโคเคนเข้าสู่ร่างกายกระทำได้ 4 ทาง ได้แก่ ทางปาก ทางโพรงจมูก ทางเส้นเลือดและทางระบบหายใจ ดังนั้น การเสพโคเคนจะมีการกระทำกันใน 4 ลักษณะ ได้แก่ การกิน การนัตถุ์ การฉีดเข้าเส้นเลือด การสูบฤทธิ์ในทางเสพติด
โคเคนออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท มีอาการเสพติดทางร่างกายมากน้อยขึ้นอยู่กับวิธีการและปริมาณที่เสพ มีอาการทางจิตใจ มีอาการขาดยาทางร่างกาย ไม่รุนแรง ช่วงระยะเวลาการออกฤทธิ์ 1-2 ชั่วโมง

โทษทางร่างกาย

ผนังจมูกขาดเลือดทำให้เยื่อบุโพรงจมูกฝ่อ ขาดหรือทะลุ สมองถูกกระตุ้นอย่างรุนแรง ทำให้เกิดอาการชัก มีเลือดออกในสมอง เนื้อสมองตายเป็นบางส่วน หัวใจถูกกระตุ้นอยู่เสมอ กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมลงทีละน้อย จนหัวใจบีบตัวไม่ไหว ทำให้หัวใจล้มเหลว ผลจากการเสพเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดอาการโรคจิตซึมเศร้าโทษตามกฎหมาย
จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

ผู้เสพ
– จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000-60,000 บาท
ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพ
– จำคุกตั้งแต่ 1 ปี-5ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

  • กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด

88 ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-521-8012 ถึง 8
แฟกซ์ : 02-521-8279

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด