กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

ฝ่ายธุรการและกำลังพล

ฝ่ายยุทธศาสตร์

ฝ่ายกำลังบำรุง

ฝ่ายป้องกันอาชญากรรม

ฝ่ายงบประมาณและการเงิน

ฝ่ายกฏหมายและวินัย

ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

ฝ่ายฝึกอบรม

ฝ่ายอำนวยการ

กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน

กองกำกับการ 1

กองกำกับการ 2

กองกำกับการ 3

ฝ่ายอำนวยการ

กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน

กองกำกับการ 1

กองกำกับการ 2

กองกำกับการ 3

ฝ่ายอำนวยการ

กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน

กองกำกับการ 1

กองกำกับการ 2

กองกำกับการ 3

ฝ่ายอำนวยการ

กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน

กองกำกับการ 1

กองกำกับการ 2

กองกำกับการ 3

ฝ่ายอำนวยการ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานการข่าว

ฝ่ายอำนวยการ

กองกำกับการ 1

กองกำกับการ 2

กองกำกับการ 3

กองกำกับการ 4

  • กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด

88 ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-521-8012 ถึง 8
แฟกซ์ : 02-521-8279

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด