สารระเหย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นสารเคมีที่ระเหยได้ง่าย มีลักษณะเป็นไอ ระเหยได้ในอากาศและมีคุณสมบัติในการทำลายและใช้ในการอุตสาหกรรม เช่น ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ กาว ฯลฯ เรานำสารระเหยมาใช้เป็นส่วนผสมในสีสเปรย์ น้ำยาล้างเล็บ กาวยางน้ำ ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ ฯลฯผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีส่วนผสมของสารระเหยไม่ใช่สารเสพติดแต่อย่างใด เป็นสิ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม แต่ที่กลับกลายมาเป็นปัญหาเพราะคนนำมาใช้ในทางที่ผิด จงใจสูดดมให้เกิดอาการมึนเมาจนติด เกิดโทษพิษภัยอย่างมหันต์ เด็กและเยาวชนจำนวนมากที่หลงผิดหันไปลองสูดดมสารระเหย และเกิดภาวะเสพติด เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รัฐบาลได้แก้ปัญหานี้โดยการออกกฎหมายเป็นพระราชกำหนด ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 ซึ่งมีบทกำหนดโทษ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ขาย และผู้ใช้สารระเหยเพื่อบำบัดความต้องการของร่างกายและจิตใจสารระเหยเมื่อสูดดมเข้าไปสู่ปอดจะถูกดูดซึมไปตามกระแสโลหิตสู่ส่วนต่างๆ รวมทั้งอวัยวะที่สำคัญ เช่น สมอง ตับ ไต หัวใจ ปอด เป็นต้นฤทธิ์ในทางเสพติดออกฤทธิ์ กดประสาทจะออกฤทธิ์ ภายใน 1-2 ชั่วโมง แล้วแต่ปริมาณการเสพพิษจากสารระเหย
พิษเฉียบพลัน ภายหลังการสูดดมจะเกิดอาการตื่นเต้นหัวใจเต้นเร็วต่อมามีอาการมีนงง คล้ายคนเมาสุราควบคุมตนเองไม่ได้ ระคายเคืองเยื่อบุในปากและจมูก น้ำลายไหล คลื่นไส้ อาเจียน ง่วงซึม หมดสติ อาจกดศูนย์การหายใจทำให้ตายได้ ทั้งนี้อาการมากหรือน้อยขึ้นกับชนิดและปริมาณของสารระเหยที่สูดดมพิษเรื้อรัง การสูดดมติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายทุกระบบเสื่อมสมรรถภาพ กดการทำงานของไขกระดูกทำให้เกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว อาการอักเสบของเยื่อปอด ทำให้เกิดอาการไอ หอบ เหนื่อย เจ็บหน้าอก กล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ยไม่มีแรงเกิดเป็นอัมพาตได้ การทำงานของตับและไตล้มเหลว มีอาการทางจิตประสาท สมองเสื่อม ประสาทหลอน ก้าวร้าว มุทะลุ พฤติกรรมและอุปนิสัย เปลี่ยน ทำลายสมองส่วนที่ควบคุมการประสานการทำงานของกล้ามเนื้อ พูดไม่ชัด มือสั่นแขนขาสั่น เดินไม่ตรงทางเป็นมากมีอาการสั่นทั้งตัวนับว่าเป็นความพิการอันเกิดจากสารระเหยสารระเหยทำลายระบบต่างๆ ของร่างกาย
ทำลายระบบประสาทและสมอง
– ประสาทหลอน
– ความจำเสื่อม
ทำลายระบบโลหิต
– โลหิตจาง
– มะเร็งในเม็ดเลือด
ทำลายระบบหัวใจและหลอดเลือด
– หัวใจวาย
ทำลายระบบทางเดินอาหาร
– มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร
– ปวดท้องรุนแรง
ทำลายระบบทางเดินปัสสาวะ
– ไตอักเสบ
ทำลายระบบทางเดินหายใน
– หลอดลมอักเสบ
– ปอดอักเสบ
– เลือดออกที่เยื่อบุจมูก
ทำลายระบบกล้ามเนื้อ
– อัมพาตข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับสารระเหย
– ควรใช้อย่างระมัดระวังและถูกต้องตามคำแนะนำที่ติดมากับผลิตภัณฑ์
– ควรสวมหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูก
– ควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด ขณะใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้สารระเหยเข้าสู่ร่างกาย
– ควรทำงานในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และอยู่เหนือลมโทษตามกฎหมาย
การเสพสารระเหย นอกจากจะเป็นอันตรายต่อร่างกายและสมองแล้วยังผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 (ฉบับที่ 3) ดังนี้- ผู้ใดใช้สารระเหยบำบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ ไม่ว่าโดยวิธีสูด ดม หรือวิธีอื่นใด เป็นความผิด
มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ถ้าผู้ใช้สารระเหย สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลก่อนถูกตรวจพบ ผู้นั้นพ้นจากความผิดนั้น และให้ถือว่า ผู้เสพเป็นผู้ป่วย- ผู้ใดจูงใจ ชักนำ ยุยงส่งเสริม หรือใช้อุบายหลอกลวงให้บุคคลอื่นใช้สารระเหยบำบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ
มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ถ้าเป็นการจูงใจ ชักนำ ยุยงส่งเสริม หรือใช้อุบายหลอกลวงให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้สารระเหยบำบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ ต้องรับโทษสูงขึ้น โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

– ผู้ใดขายสารระเหยแก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการขายโดยสถานศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

– ผู้ใดขาย จัดหา หรือให้สารระเหยแก่ผู้ติดสารระเหย
มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 


  • กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด

88 ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-521-8012 ถึง 8
แฟกซ์ : 02-521-8279

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด