ยาไอซ์ (ICE)

 

 

 

 

 

ICE คือรูปแบบหนึ่งของ Methamphetamine หรือยาบ้า เนื่องจากมีรูปพรรณเป็นก้อนผลึกใสเหมือนน้ำแข็ง จึงมีชื่อเรียกขานในหมู่ผู้เสพว่า ICE เนื่องจาก ICE เป็นยาที่บริสุทธิ์เกือบ 100% จึงมีฤทธิ์แรงกว่ายาบ้าที่เป็นเม็ด ส่วนใหญ่เป็นการจับกุมจากชาวต่างประเทศ ที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยการลับลอบสังเคราะห์แอมเฟตามีน และเมทแอมเฟตามีนนั้น อาศัยขบวนการทงเคมีอย่างง่ายๆ ไม่มีความสลับซับซ้อนเลยซึ่งถ่ายทอดต่อมาในวงการ ดังนั้น สารเคมีที่ผลิตได้จึงไม่น่าเชื่อถือด้านความบริสุทธิ์และอาจมีสารที่เป็นอันตรายเจือปนอยู่มากมาย สารตั้งต้นของการผลิต มักเป็น อีพีดรีน ซูโดอีฟรีดีน ฯลฯ ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้อีพีดรีน ซูโดอีฟรีดีน ฯลฯ ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการสังเคราะห์ยาบ้า เป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ในประเภท 2 ซึ่งตามกฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย นำเข้า หรือมีไว้ในครอบครอง

อาการของผู้เสพ

จะทำให้รู้สึกตื่นตัวบดบังความรู้สึกเหนื่อยล้า รู้สึกเคลิ้มฝัน อยู่นิ่งไม่ได้ นอนไม่หลับ ก้าวร้าว และรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองเกินไป ถ้าเสพในขนาดยาที่สูงจะเพิ่มความต้องการทางเพศ ซึ่งอาจนำไปสู่การสำส่อนทางเพศ และอาจนำไปสู่การติดเชื้อเอดส์ได้ฤทธิ์ในทางเสพติด

กระตุ้นประสาทโทษตามกฎหมาย

เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

ผู้เสพ

– จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000-60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

  • กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด

88 ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-521-8012 ถึง 8
แฟกซ์ : 02-521-8279

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด