ยาบ้า (Amphetamine)

ยาบ้า เป็นชื่อที่ใช้เรียกยาเสพติดที่มีส่วนผสมของสารเคมีประเภท แอมเฟตามีน (Amphetamine) สารประเภทนี้ แพร่ระบาดอยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน คือ แอมเฟตามีนซัลเฟต (Amphetamine Sulfate) เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine) เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ (Metamphetamine Hydrochlride) ซึ่งจากผลการตรวจพิสูจน์ยาบ้าปัจจุบัน ที่พบอยู่ในประเทศไทยมักพบว่าเกือบทั้งหมดมี เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ ผสมอยู่ยาบ้าจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท มีลักษณะเป็นเม็ดกลมแบน ขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 7 มิลลิเมตร ความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร น้ำหนักเม็ดยา ประมาณ 90 มิลลิกรัม มีสีต่างๆ กัน เช่น สีส้ม สีน้ำตาล สีม่วง สีชมพู สีเทา สีเหลืองและสีเขียว มีสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนเม็ดยา เช่น ฬ , m, M, PG, WY, สัญลักษณ์รูปดาว, รูปพระจันทร์เสี้ยว, 99 หรือ อาจเป็นลักษณะของเส้นแบ่งครึ่งเม็ด ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้อาจปรากฎบนเม็ดยาด้านหนึ่ง หรือทั้งสองด้าน หรืออาจเป็นเม็ดเรียบทั้งสองด้านก็ได้ยาบ้ามีชื่อเรียกอย่างอื่นๆ เช่น ยาบ้า ยาแก้ง่วง ยาเพิ่มพลัง ยาไอซ์ ในการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ของประเทศไทยยังไม่มี ยาบ้า 1 เม็ดมักจะประกอบด้วย เมทแอมเฟตามีน 30% คาเฟอีน 60% แป้งและสารอื่นๆ 10% อาการของผู้เสพ
เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายในระยะแรกจะออกฤทธิ์ทำให้ร่างกายตื่นตัว หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง ใจสั่น ประสาทตึงเครียด แต่เมื่อหมดฤทธิ์ยาจะรู้สึกอ่อนเพลียมากว่าปกติ ประสาทล้า ทำให้การตัดสินใจช้าและผิดพลาดทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ ถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้สมองเสื่อม เกิดอาการประสาทหลอน เห็นภาพลวงตา หวาดระแวง คลุ้มคลั่ง เสียสติ เป็นบ้า อาจทำร้ายตนเองและผู้อื่นได้ หรือในกรณีที่ได้รับยาในปริมาณมาก (Overdose) จะไปกดประสาท และระบบการหายใจทำให้หมดสติและถึงแก่ความตายได้วิธีการเสพ
โดยการกิน (Oral) การสูด (Sniffed) การสูบ (Smoked) หรือการเสพ (Injected) วิธีที่นิยมมากที่สุดได้แก่ วิธีสูบ หมายถึง การใช้หลอดสูบเอาควันที่ได้จากการเผาไหม้เม็ดยาเข้าทางปากคล้ายกับการสูบบุหรี่ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่มีอันตรายต่อร่างกายอย่างยิ่ง เพราะตัวยาจะออกฤทธิ์ต่อร่างกายอย่างรุนแรง และออกฤทธิ์รวดเร็วกว่าการเสพในรูปแบบอื่น ช่วงระยะเวลาการออกฤทธิ์ 2-4 ชั่วโมงฤทธิ์ในทางเสพติด
ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท มีอาการเสพติดทางร่างกายและจิตใจ ไม่มีอาการขาดยาทางร่างกาย

โทษตามกฎหมาย
เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
1. ผู้ผลิต นำเข้า หรือส่งออก
1.1 มีสารแอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน เป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 375 มิลลิกรัมขึ้นไป หรือมีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวน 50 หน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่ 1.5 กรัมขึ้นไป ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 1 ล้านบาทถึง 5 ล้านบาท
1.2 ถ้าเป็นการผลิต นำเข้า หรือส่งออก และเป็นการกระทำเพื่อจำหน่ายตามข้อ 1.1 ต้องระวางโทษประหารชีวิต
1.3 ถ้าผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ มีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณตามข้อ 1.1 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 8 หมื่นบาทถึง 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
1.4 ถ้าผลิตโดยการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุเป็นการกระทำเพื่อจำหน่ายตามข้อ 1.3 ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 4 ปีถึงจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 4 แสนบาท ถึง 5 ล้านบาท
2. ผู้จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
2.1 มีน้ำหนักไม่ถึงตาม ข้อ 1.1 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปีถึง 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 8 หมื่นบาทถึง 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2.2 มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 4 แสนบาทถึง 5 ล้านบาท
2.3 มีน้ำหนักเกิน 20 กรัม ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 1 ล้านบาท ถึง 5 ล้านบาท หรือประหารชีวิต
3. ผู้มีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต มีน้ำหนักไม่ถึงปริมาณ ตามข้อ 1.1 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาท ถึง 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
4.  ผู้เสพ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 1 หมื่นบาทถึง 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
5. ผู้ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการใด ให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 1 แสนบาท ถึง 1 ล้านบาท

  • กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด

88 ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-521-8012 ถึง 8
แฟกซ์ : 02-521-8279

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด