พ.ร.บ.ให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ.2490

กฎหมายฉบับนี้ ให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่งออกยาเสพติดทางทะเล หรือทางลำน้ำ ซึ่งติดต่อกับต่างประเทศ หรือออกไปสู่ทางทะเลได้ โดยให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอำนาจสืบสวนสอบสวน และมีอำนาจทำการ หรือสั่งให้ทำการเฉพาะหน้าเท่าที่จำเป็นดังนี้

  • 1. ตรวจ ค้นและบังคับผู้ควบคุมเรือและคนประจำให้รื้อหรือขนสิ่งของในเรือเพื่อการตรวจค้น
  • 2. จับเรือและบังคับผู้ควบคุมเรือและคนประจำเรือให้พ่วงเรือ หรือให้ทำการอื่นเพื่อให้เรือนั้นไปยังที่ซึ่งสะดวกแก่การตรวจค้น การสอบสวน หรือการดำเนินคดี
  • 3. ยึดเรือที่จับ ไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหา หรือจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่ฟ้องผู้ต้องหา
  • 4. จับและควบคุมผู้ต้องหาว่ากระทำผิดไว้ได้ไม่เกิน 7 วัน เมื่อพ้นกำหนดต้องปล่อยหรือส่งตัวให้พนักงานสอบสวนพร้อมด้วยสำนวนการสอบสวนเท่าที่ทำไว้

  • กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด

88 ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-521-8012 ถึง 8
แฟกซ์ : 02-521-8279

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด