ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

View Fullscreen

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด