กัญชา (Cannabis, Marihuana, Ganja)

เป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้าขึ้นได้ง่ายในเขตร้อน ลำต้นสูงประมาณ 2-4 ฟุต ลักษณะใบจะแยกออกเป็นแฉก ประมาณ 5-8 แฉกคล้ายใบมันสำปะหลัง ที่ขอบใบทุกใบจะมีรอยหยักอยู่เป็นระยะๆ ออกดอกเป็นช่อเล็กๆ ตามง่ามของกิ่งและก้านส่วนที่คนนำมาเสพได้แก่ ส่วนของกิ่ง ก้าน ใบและยอดช่อดอกกัญชา โดยนำมาตากหรืออบแห้งแล้วบดหรือหั่นให้เป็นผลหยาบๆ จากนั้นจึงนำมายัดไส้บุหรี่ (แตกต่างจากบุหรี่ทั่วไปที่ไส้บุหรี่จะมีสีเขียวแต่ไส้ยาสูบที่มีสีน้ำตาล และขณะจุดสูบมีกลิ่นเหมือนหญ้าแห้งไหม้ไฟ) หรืออาจสูบด้วยกล้องหรือบ้องกัญชา บ้างก็ใช้เคี้ยว หรือ ผสมลงในอาหารรับประทาน ปัจจุบันรูปแบบของกัญชาที่พบนอกจากจะพบในลักษณะของกัญชาสด กัญชาแห้งอัดเป็นแท่งเป็นก้อนแล้วยังอาจพบในรูปของ “น้ำมันกัญชา” (Hashish Oil) ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาลเข้ม หรือสีดำได้จากการนำกัญชามาผ่านกระบวนการสกัดหลายๆ ครั้ง จึงได้เป็นน้ำมันกัญชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทสูงถึง 20-60% หรืออาจพบในลักษณะของ “ยางกัญชา” (Hashish) เป็นยางแห้งที่ได้จากใบและยอดช่อดอกกัญชาซึ่งโดยทั่วไปจะมีฤทธิ์แรงกว่ากัญชาสด 4-8%กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษที่ออกฤทธิ์หลายอย่างต่อระบบประสาทส่วนกลาง คือ ทั้งกระตุ้น กด และหลอนประสาท สารออกฤทธิ์ที่อยู่ในกัญชามีหลายชนิด แต่สารที่สำคัญที่สุดมีฤทธิ์ต่อสมอง และทำให้ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจเปลี่ยนแปลงไป คือ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydro cannabinol) หรือ THC ที่มีอยู่มากในส่วนของยอดช่อดอกกัญชา สาร THC นี้ ในเบื้องต้นจะออกฤทธิ์ กระตุ้นประสาท ทำให้ผู้เสพตื่นเต้น ช่างพูด และหัวเราะตลอดเวลา ต่อมาจะกดประสาททำให้ผู้เสพมีอาการคล้ายเมาเหล้าอย่างอ่อนๆ เซื่องซึม และง่วงนอน หากเสพเข้าไปในปริมาณมากๆ จะหลอดประสาททำให้เห็นภาพลวงตา หูแว่ว ความคิดสับสนควบคุมตนเองไม่ได้ ชื่อเรียกอื่นๆ เนื้อ ไทยสติ๊ก (Thai-stick)เพศของกัญชา
กัญชาที่ปลูกนั้นอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรก (เรียกชื่อว่ากัญชง) ปลูกเพื่อนำเส้นใยมาทอผ้าพวกนี้จะให้สารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเพียงเล็กน้อยส่วนอีกพวกหนึ่งจะให้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่รุนแรง จึงมักปลูกเพื่อใช้ในการเสพ โดยเฉพาะต้นกัญชาทั้งต้นตัวผู้และตัวเมีย ซึ่งล้วนแต่มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทด้วยกันทั้งสองเพศ แต่ส่วนใหญ่นิยมต้นตัวเมียมากกว่าต้นตัวผู้ เพราะต้นตัวเมียจะมีช่อดอก ช่อใบ ซึ่งเป็นส่วนที่มีปริมาณของสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทสูงกว่าส่วนอื่น โดยเฉพาะส่วนยอดช่อดอกตัวเมียที่เรียกว่า “กระหรี่กัญชา”

 

  อาการของผู้เสพ
ช่วยระยะเวลาการออกฤทธิ์ 2-4 ชั่วโมง ระยะแรกของการเสพจะกระตุ้นประสาททำให้ร่าเริง ช่างพูด หัวเราะง่ายระยะต่อมามีอาการคล้ายคนเมาเหล้า เนื่องจากฤทธิ์กดประสาท จะมีอาการง่วงนอน ซึม ประสาทหลอน เพ้อคลั่ง หวาดระแวงฤทธิ์ในทางเสพติด
ออกฤทธิ์ผสมผสานทั้งกระตุ้น กด และหลอนประสาท มีอาการเสพติดทางจิตใจไม่มีอาการขาดยาทางร่างกายสารออกฤทธิ์ คือ Tetrahvdrocanabinol THCโทษทางร่างกาย
1. ทำลายสมรรถภาพทางกาย ผู้เสพกัญชาในปริมาณมากๆ เป็นระยะเวลานานๆ จะทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม
2. ทำลายระบบภูมิคุ้นกันของร่างกาย
3. ทำลายสมอง
4. ทำให้เกิดมะเร็งปอด
5. ทำร้ายทารกในครรภ์ กัญชาจะทำลายโครโมโซม
6. ทำลายความรู้สึกทางเพศ
7. ทำลายต่อสุขภาพจิตโทษตามกฎหมาย
จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พระราชบัญญัติจาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
ผู้เสพ
จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด

88 ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-521-8012 ถึง 8
แฟกซ์ : 02-521-8279

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด