กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวกับการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดและกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนสืบสวน รวบรวม ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบลำเลียงยาเสพติด โดยเฉพาะบุคคลหรือยานพาหนะที่ต้องสงสัย จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงยาเสพติด รวมถึงพัฒนาและจัดหาเครื่องมือพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด แบ่งออกเป็น 5 กองกำกับการ ดังนี้

 

1. ฝ่ายอำนวยการ 2. กองกำกับการ 1 (รับผิดชอบ พื้นที่ น. , ภ.1 และ ภ.7)
3. กองกำกับการ 2 (รับผิดชอบ พื้นที่ ภ.2 , ภ.3 และ ภ.4)
4. กองกำกับการ 3 (รับผิดชอบ พื้นที่ ภ.5 และ ภ.6)
5. กองกำกับการ 4 (รับผิดชอบ พื้นที่ ภ.8 , ภ.9 และ ศชต.)

  • กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด

88 ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-521-8012 ถึง 8
แฟกซ์ : 02-521-8279

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด