กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1 มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับยาเสพติดและคดีตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคดีอื่นๆที่มีโทษทางอาญาทั่วราชอาณาจักร และสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้มาเนื่องจากการ กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แบ่งออกเป็น 5 กองกำกับการ ดังนี้1. ฝ่ายอำนวยการ
2. กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน
3. กองกำกับการ 1 (รับผิดชอบ พื้นที่ บก.น.1, 5 และ 6)
4. กองกำกับการ 2 (รับผิดชอบ พื้นที่ บก.น.2, 3 และ 4)
5. กองกำกับการ 3 (รับผิดชอบ พื้นที่ บก.น.7, 8 และ 9)
  • กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด

88 ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-521-8012 ถึง 8
แฟกซ์ : 02-521-8279

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด