กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4 มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 7, 8, 9 และ ศชต. การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับยาเสพติดและคดีตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคดีอื่นๆที่มีโทษทางอาญา ทั่วราชอาณาจักร และสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้มาเนื่องจากการ กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แบ่งออกเป็น 5 กองกำกับการ ดังนี้

 

1. ฝ่ายอำนวยการ
2. กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน
3. กองกำกับการ 1 (รับผิดชอบ พื้นที่ ภ.7)
4. กองกำกับการ 2 (รับผิดชอบ พื้นที่ ภ.8)
5. กองกำกับการ 3 (รับผิดชอบ พื้นที่ ภ.9 และ ศชต.)

  • กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด

88 ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-521-8012 ถึง 8
แฟกซ์ : 02-521-8279

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด