กองบังคับการข่าวกรองยาเสพติด มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับแจ้งข่าวสารและเรื่องร้อง เรียน งานตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล งานอำนวยการข่าว รวบรวมข้อมูลการข่าว ตรวจสอบข้อมูลและสืบสวนหาข่าว รวมทั้งผลิตข่าวกรองด้านยาเสพติดในระดับยุทธการ งานการจัดเก็บรวบรวมประมวลผล งานควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด แบ่งออกเป็น 1 งานอำนวยการ และ 2 กลุ่มงาน ดังนี้

 

1. ฝ่ายอำนวยการ
2. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. กลุ่มงานการข่าว

  • กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด

88 ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-521-8012 ถึง 8
แฟกซ์ : 02-521-8279

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด