กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองบัญชา การตำรวจปราบปรามยา เสพติด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการดำเนินการปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้จำหน่าย ผู้ครองครองหรือขนย้ายสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด ตลอดจนปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดระหว่างประเทศทั่วราชอาณาจักร

  • กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด

88 ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-521-8012 ถึง 8
แฟกซ์ : 02-521-8279

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด