วัน พุธที่ 13 พ.ย.62 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน., ว่าที่ ร.ต.อากาศ ปานแย้ม ผอ.ปป.9 สำนักงาน ป.ป.ส., รอง ผบช.ปส. และ ผบก.ในสังกัด บช.ปส. แถลงผลการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 3 คดี ผู้ต้องหา 7 คน ของกลาง ไอซ์ จำนวน 1,008 กิโลกรัม ยาบ้า จำนวน 40,000 เม็ด กัญชา 1 กิโลกรัม ณ บช.ปส. วัน พุธที่ 13 พ.ย.62 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน., ว่าที่ ร.ต.อากาศ ปานแย้ม ผอ.ปป.9 สำนักงาน ป.ป.ส., รอง ผบช.ปส. และ ผบก.ในสังกัด บช.ปส. แถลงผลการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 3 คดี ผู้ต้องหา 7 คน ของกลาง ไอซ์ จำนวน 1,008 กิโลกรัม ยาบ้า จำนวน 40,000 เม็ด กัญชา 1 กิโลกรัม ณ บช.ปส.

วัน พุธที่ 13 พ.ย.62 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน., ว่าที่ ร.ต.อากาศ ปานแย้ม ผอ.ปป.9 สำนักงาน ป.ป.ส., รอง ผบช.ปส. และ ผบก.ในสังกัด บช.ปส. แถลงผลการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 3 คดี ผู้ต้องหา 7 คน ของกลาง ไอซ์ จำนวน 1,008 กิโลกรัม ยาบ้า จำนวน 40,000 เม็ด กัญชา 1 กิโลกรัม ณ บช.ปส.

จันทร์ที่ 28 ต.ค.62 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน., นายธีรวุฒิ บุนนาค ผู้อำนวยการส่วนปราบรามยาเสพติด 1 สำนักงาน ป.ป.ส., นายวิมล สุขช่วย ผู้แทนกรมศุลกากร, รอง ผบช.ปส. และ ผบก.ในสังกัด บช.ปส. แถลงผลการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 7 คดี ผู้ต้องหา 10 คน ของกลาง ยาบ้า จำนวนประมาณ 4,000,000 เม็ด,ไอซ์ น้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัม, กัญชา น้ำหนักประมาณ 600 กิโลกรัม, ยาอี (เอ็กซ์ตาซี่) จำนวนประมาณ 10,000 เม็ด, โคคาอีน น้ำหนักประมาณ 300 กรัม ณ บช.ปส. จันทร์ที่ 28 ต.ค.62 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน., นายธีรวุฒิ บุนนาค ผู้อำนวยการส่วนปราบรามยาเสพติด 1 สำนักงาน ป.ป.ส., นายวิมล สุขช่วย ผู้แทนกรมศุลกากร, รอง ผบช.ปส. และ ผบก.ในสังกัด บช.ปส. แถลงผลการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 7 คดี ผู้ต้องหา 10 คน ของกลาง ยาบ้า จำนวนประมาณ 4,000,000 เม็ด,ไอซ์ น้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัม, กัญชา น้ำหนักประมาณ 600 กิโลกรัม, ยาอี (เอ็กซ์ตาซี่) จำนวนประมาณ 10,000 เม็ด, โคคาอีน น้ำหนักประมาณ 300 กรัม ณ บช.ปส.

จันทร์ที่ 28 ต.ค.62 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน., นายธีรวุฒิ บุนนาค ผู้อำนวยการส่วนปราบรามยาเสพติด 1 สำนักงาน ป.ป.ส., นายวิมล สุขช่วย ผู้แทนกรมศุลกากร, รอง ผบช.ปส. และ ผบก.ในสังกัด บช.ปส. แถลงผลการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 7 คดี ผู้ต้องหา 10 คน ของกลาง ยาบ้า จำนวนประมาณ 4,000,000 เม็ด,ไอซ์ น้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัม, กัญชา น้ำหนักประมาณ 600 กิโลกรัม, ยาอี (เอ็กซ์ตาซี่) จำนวนประมาณ 10,000 เม็ด, โคคาอีน น้ำหนักประมาณ 300 กรัม ณ บช.ปส.

อังคารที่ 15 ต.ค.62 เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน., นายปฤณ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการการข่าวท่าอากาศยานและท่าเรือ สำนักงาน ป.ป.ส., นายชัยวัฒน์ วรปัญญา หัวหน้าฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 1 กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร, รอง ผบช.ปส. และ ผบก.ในสังกัด บช.ปส. แถลงผลการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 8 คดี ของกลาง ยาบ้า จำนวน 7,102,000 เม็ด, เฮโรอีน 105 กิโลกรัม, ไอซ์ น้ำหนักประมาณ 700 กรัม, โคคาอีน น้ำหนักประมาณ 2 กิโลกรัม, เคตามีน น้ำหนักประมาณ 300 กิโลกรัม,ยาอี (เอ็กซ์ตาซี่) จำนวนประมาณ 32,000 เม็ด ณ บช.ปส. อังคารที่ 15 ต.ค.62 เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน., นายปฤณ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการการข่าวท่าอากาศยานและท่าเรือ สำนักงาน ป.ป.ส., นายชัยวัฒน์ วรปัญญา หัวหน้าฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 1 กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร, รอง ผบช.ปส. และ ผบก.ในสังกัด บช.ปส. แถลงผลการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 8 คดี ของกลาง ยาบ้า จำนวน 7,102,000 เม็ด, เฮโรอีน 105 กิโลกรัม, ไอซ์ น้ำหนักประมาณ 700 กรัม, โคคาอีน น้ำหนักประมาณ 2 กิโลกรัม, เคตามีน น้ำหนักประมาณ 300 กิโลกรัม,ยาอี (เอ็กซ์ตาซี่) จำนวนประมาณ 32,000 เม็ด ณ บช.ปส.

อังคารที่ 15 ต.ค.62 เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน., นายปฤณ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการการข่าวท่าอากาศยานและท่าเรือ สำนักงาน ป.ป.ส., นายชัยวัฒน์ วรปัญญา หัวหน้าฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 1 กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร, รอง ผบช.ปส. และ ผบก.ในสังกัด บช.ปส. แถลงผลการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 8 คดี ของกลาง ยาบ้า จำนวน 7,102,000 เม็ด, เฮโรอีน 105 กิโลกรัม, ไอซ์ น้ำหนักประมาณ 700 กรัม, โคคาอีน น้ำหนักประมาณ 2 กิโลกรัม, เคตามีน น้ำหนักประมาณ 300 กิโลกรัม,ยาอี (เอ็กซ์ตาซี่) จำนวนประมาณ 32,000 เม็ด ณ บช.ปส.

อังคารที่ 24 ก.ย.62 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.,นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส., ผู้แทน บช.น., ภ.1, ภ.2, ภ.7,กรมศุลกากร, รอง ผบช.ปส. และ ผบก.ในสังกัด บช.ปส. แถลงผลการปฏิบัติของ ศอ.ปส.ตร. ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และผลการจับกุมผุู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ ของกลาง ไอซ์ ประมาณ 1,168 กิโลกรัม ยาบ้าประมาณ 60,000 เม็ด โคคาอีน 4,000 กรัม เคตามีน 100 กรัม เอ็กซ์ตาซี่ 24,000 เม็ด และเฮโรอีน 800 กรัม ณ ห้องประชุมพรหมนอก ชั้น 2 บช.ปส. อังคารที่ 24 ก.ย.62 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.,นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส., ผู้แทน บช.น., ภ.1, ภ.2, ภ.7,กรมศุลกากร, รอง ผบช.ปส. และ ผบก.ในสังกัด บช.ปส. แถลงผลการปฏิบัติของ ศอ.ปส.ตร. ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และผลการจับกุมผุู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ ของกลาง ไอซ์ ประมาณ 1,168 กิโลกรัม ยาบ้าประมาณ 60,000 เม็ด โคคาอีน 4,000 กรัม เคตามีน 100 กรัม เอ็กซ์ตาซี่ 24,000 เม็ด และเฮโรอีน 800 กรัม ณ ห้องประชุมพรหมนอก ชั้น 2 บช.ปส.

อังคารที่ 24 ก.ย.62 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.,นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส., ผู้แทน บช.น., ภ.1, ภ.2, ภ.7,กรมศุลกากร, รอง ผบช.ปส. และ ผบก.ในสังกัด บช.ปส. แถลงผลการปฏิบัติของ ศอ.ปส.ตร. ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และผลการจับกุมผุู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ ของกลาง ไอซ์ ประมาณ 1,168 กิโลกรัม ยาบ้าประมาณ 60,000 เม็ด โคคาอีน 4,000 กรัม เคตามีน 100 กรัม เอ็กซ์ตาซี่ 24,000 เม็ด และเฮโรอีน 800 กรัม ณ ห้องประชุมพรหมนอก ชั้น 2 บช.ปส.

จันทร์ที่ 2 ก.ย.62 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน., นายมานิตย์ โกเมศ ผู้เชี่ยวชาญด้านปราบปรามยาเสพติด สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. , รอง ผบช.ปส. และ ผบก.ในสังกัด บช.ปส. แถลงผลการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 2 คดี ของกลาง เฮโรอีน จำนวน 105 กิโลกรัม และโคคาอีน ประมาณ 1,500 กรัม ณ บช.ปส. จันทร์ที่ 2 ก.ย.62 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน., นายมานิตย์ โกเมศ ผู้เชี่ยวชาญด้านปราบปรามยาเสพติด สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. , รอง ผบช.ปส. และ ผบก.ในสังกัด บช.ปส. แถลงผลการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 2 คดี ของกลาง เฮโรอีน จำนวน 105 กิโลกรัม และโคคาอีน ประมาณ 1,500 กรัม ณ บช.ปส.

จันทร์ที่ 2 ก.ย.62 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน., นายมานิตย์ โกเมศ ผู้เชี่ยวชาญด้านปราบปรามยาเสพติด สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. , รอง ผบช.ปส. และ ผบก.ในสังกัด บช.ปส. แถลงผลการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 2 คดี ของกลาง เฮโรอีน จำนวน 105 กิโลกรัม และโคคาอีน ประมาณ 1,500 กรัม ณ บช.ปส.

อังคารที่ 20 ส.ค.62 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., พล.ท.กิตติธัช บุพพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน., ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส., รอง ผบช.ปส. และ ผบก.ในสังกัด บช.ปส. แถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 3 คดี ของกลาง ยาบ้า จำนวน 1,500,000เม็ด ไอซ์ 970 กรัม ณ บช.ปส. อังคารที่ 20 ส.ค.62 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., พล.ท.กิตติธัช บุพพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน., ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส., รอง ผบช.ปส. และ ผบก.ในสังกัด บช.ปส. แถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 3 คดี ของกลาง ยาบ้า จำนวน 1,500,000เม็ด ไอซ์ 970 กรัม ณ บช.ปส.

อังคารที่ 20 ส.ค.62 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., พล.ท.กิตติธัช บุพพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน., ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส., รอง ผบช.ปส. และ ผบก.ในสังกัด บช.ปส. แถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 3 คดี ของกลาง ยาบ้า จำนวน 1,500,000เม็ด ไอซ์ 970 กรัม ณ บช.ปส.

จันทร์ที่ 5 ส.ค.62 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., พล.ต. วิริยะ ศรีบัวชุม รอง ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน., ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส., กรมศุลกากร, รอง ผบช.ปส. และ ผบก.ในสังกัด บช.ปส. แถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ และผลการดำเนินการเอ็กซเรย์กลุ่มผู้ค้ายาเสพติด พื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันเหตุร้ายในเขต กทม. จำนวน 8 คดี ของกลาง ยาบ้า จำนวน 1,280,000 เม็ด เอ็กซ์ตาซี่ 2,653 เม็ด โคคาอีน 3,120 กรัม ไอซ์ 7,560 กรัม เคตามีน จำนวน 5 กิโลกรัม กัญชา 330.72 กิโลกรัม พืชกระท่อม 1.2 กิโลกรัม และอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ณ บช.ปส. จันทร์ที่ 5 ส.ค.62 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., พล.ต. วิริยะ ศรีบัวชุม รอง ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน., ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส., กรมศุลกากร, รอง ผบช.ปส. และ ผบก.ในสังกัด บช.ปส. แถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ และผลการดำเนินการเอ็กซเรย์กลุ่มผู้ค้ายาเสพติด พื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันเหตุร้ายในเขต กทม. จำนวน 8 คดี ของกลาง ยาบ้า จำนวน 1,280,000 เม็ด เอ็กซ์ตาซี่ 2,653 เม็ด โคคาอีน 3,120 กรัม ไอซ์ 7,560 กรัม เคตามีน จำนวน 5 กิโลกรัม กัญชา 330.72 กิโลกรัม พืชกระท่อม 1.2 กิโลกรัม และอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ณ บช.ปส.

จันทร์ที่ 5 ส.ค.62 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., พล.ต. วิริยะ ศรีบัวชุม รอง ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน., ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส., กรมศุลกากร, รอง ผบช.ปส. และ ผบก.ในสังกัด บช.ปส. แถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ และผลการดำเนินการเอ็กซเรย์กลุ่มผู้ค้ายาเสพติด พื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันเหตุร้ายในเขต กทม. จำนวน 8 คดี ของกลาง ยาบ้า จำนวน 1,280,000 เม็ด เอ็กซ์ตาซี่ 2,653 เม็ด โคคาอีน 3,120 กรัม ไอซ์ 7,560 กรัม เคตามีน จำนวน 5 กิโลกรัม กัญชา 330.72 กิโลกรัม พืชกระท่อม 1.2 กิโลกรัม และอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ณ บช.ปส.

วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันนี้ (จันทร์ที่ 15 ก.ค.62) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน., พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด., รอง ผบช.ปส. และ ผบก.ในสังกัด บช.ปส. แถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ ของกลาง ยาบ้าประมาณ 5,000,000 เม็ด เฮโรอีนน้ำหนักประมาณ 31.50 กิโลกรัม ไอซ์ น้ำหนักประมาณ 542.80 กิโลกรัม และเคตามีนน้ำหนักประมาณ 10 กิโลกรัม ณ บช.ปส. วันนี้ (จันทร์ที่ 15 ก.ค.62) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน., พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด., รอง ผบช.ปส. และ ผบก.ในสังกัด บช.ปส. แถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ ของกลาง ยาบ้าประมาณ 5,000,000 เม็ด เฮโรอีนน้ำหนักประมาณ 31.50 กิโลกรัม ไอซ์ น้ำหนักประมาณ 542.80 กิโลกรัม และเคตามีนน้ำหนักประมาณ 10 กิโลกรัม ณ บช.ปส.

วันนี้ (จันทร์ที่ 15 ก.ค.62) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน., พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด., รอง ผบช.ปส. และ ผบก.ในสังกัด บช.ปส. แถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ ของกลาง ยาบ้าประมาณ 5,000,000 เม็ด เฮโรอีนน้ำหนักประมาณ 31.50 กิโลกรัม ไอซ์ น้ำหนักประมาณ 542.80 กิโลกรัม และเคตามีนน้ำหนักประมาณ 10 กิโลกรัม ณ บช.ปส.

ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น
ภารกิจ
15 ตุลาคม 2019
อังคารที่ 15 ต.ค.62 เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน., นายปฤณ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการการข่าวท่าอากาศยานและท่าเรือ สำนักงาน ป.ป.ส., นายชัยวัฒน์ วรปัญญา หัวหน้าฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 1 กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร, รอง ผบช.ปส. และ ผบก.ในสังกัด บช.ปส. แถลงผลการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 8 คดี ของกลาง ยาบ้า จำนวน 7,102,000 เม็ด, เฮโรอีน 105 กิโลกรัม, ไอซ์ น้ำหนักประมาณ 700 กรัม, โคคาอีน น้ำหนักประมาณ 2 กิโลกรัม, เคตามีน น้ำหนักประมาณ 300 กิโลกรัม,ยาอี (เอ็กซ์ตาซี่) จำนวนประมาณ 32,000 เม็ด ณ บช.ปส.

Adult Search

 • กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด

88 ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-521-8012 ถึง 8
แฟกซ์ : 02-521-8279

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด