การปราบปรามยาเสพติดข่าวกิจกรรม


วันนี้ เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ศุภกิจ  ศรีจันทรนนท์  รอง ผบช.ปส  พ.ต.อ.หญิง ทัศหทัย  แสงวัฒนะ  ผกก.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.และ พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์  วิทยศักดิ์ สว.ฝตท.บก.อก. เป็นผู้แทน บช.ปส.เข้าร่วมประชุม IDEC Far East Regional Working Group Meeting ณ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจัดโดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย ร่วมกับ DEA ประจำภูมิภาคเอเชีย โดยได้ร่วมกันพิจารณาเป้าหมาย/กำหนดเป้าหมาย นักค้ายาเสพติดรายสำคัญ ของภูมิภาคตะวันออกไกล เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประชุม IDEC ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน พ.ค. 60 ณ สาธารณรัฐโดมินิกัน โดยในครั้งนี้มีผู้แทนจาก 16 ประเทศเข้าร่วมการประชุมและ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม

ภารกิจ


ปณิธานความดี

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปณิธานความดี
บช.ปส. มุ่งมั่นพิทักษ์ไทยให้ปลอดภัยยาเสพติด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเบื้องพระยุคลบาท
บก.อก.บช.ปส. สนับสนุน ประสานงาน ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างบูรณาการ
บก.ปส.๑ บช. ปส. มุ่งมั่นสร้างความดี โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน
บก.ปส.๒บช.ปส. พิทักษ์ปวงชนถวายเบื้องพระยุคลลบาท ปกป้องผองราษฏร์ปลอดยาเสพติด
บก.ปส.๓บช.ปส. จะมุ่งมั่น ทุ่มเท ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ยาเสพติดหมดไปจากประเทศ
บก.ปส.๔บช.ปส. จะมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ บช.ปส.
บก.ขส.บช.ปส. จะมุ่งมั่นทำงานด้วยความซื่อสัตย์ อุทิศตน เสียสละ เป็นข้าราชการตรวจที่ดี
บก.สกส.บช.ปส. จักจงรักภัคดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สามัคคีมีอุดมการณ์ ซื่อสัตย์กล้าหาญ ยึดหลักธรรมาภิบาล

เว็บอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ2
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ3
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ4