การปราบปรามยาเสพติดข่าวกิจกรรม


15 ก.ย.60 เวลา 17.00 น. พล.ต.ต.ชาตรี ไพศาลศิลป์ รอง ผบช.ปส. เป็นประธานพิธีปิดการจัดสัมมนาระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 13 (The 13th Joint Narcotics Training Course (Royal Thai Police/Royal Malaysia Police/Central Narcotics Bureau,Singapore) 2017) โดยมี DCP Dato’ Kang Chez Chiang, Deputy Director Intell/Operation, NCID และ Mr. Lim Fung Suan Director Enforcement 2, Central Narcotics Bureau, Singapore และ พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ ผบก.ปส.4 บช.ปส.เข้าร่วมพิธีปิด พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจของ Narcotics Criminal Investigation Department (NCID) Royal Malaysia Police จำนวน 10 คน เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของ Central Narcotics Bureau (CNB) Singapore จำนวน 9 คน ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับ สว. – รอง ผกก. จำนวน 13 คน (บช.ปส. จำนวน 7 คน, ภ.8 จำนวน 1 คน,ภ.9 จำนวน 1 คน และ บก.ทท. จำนวน 1 คน), เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. จำนวน 1 คน, ปปง. จำนวน 1 คน และกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 32 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11 – 15 ก.ย.60 โรงแรมป่าตองรีสอร์ท ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จว.ภูเก็ต
12 ก.ย.60 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.ทนงศักดิ์ ทั่งทอง รอง ผบช.ปส. เป็นประธานพิธีเปิดการจัดสัมมนาระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 13 (The 13th Joint Narcotics Training Course (Royal Thai Police/Royal Malaysia Police/Central Narcotics Bureau,Singapore) 2017) โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจของ Narcotics Criminal Investigation Department (NCID) Royal Malaysia Police จำนวน 10 คน เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของ Central Narcotics Bureau (CNB) Singapore จำนวน 9 คน ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับ สว. – รอง ผกก. จำนวน 13 คน (บช.ปส. จำนวน 7 คน, ภ.8 จำนวน 1 คน,ภ.9 จำนวน 1 คน และ บก.ทท. จำนวน 1 คน), เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. จำนวน 1 คน, ปปง. จำนวน 1 คน และกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 32 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11 – 15 ก.ย.60 โรงแรมป่าตองรีสอร์ท ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จว.ภูเก็ต

ภารกิจ


ปณิธานความดี

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปณิธานความดี
บช.ปส. มุ่งมั่นพิทักษ์ไทยให้ปลอดภัยยาเสพติด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเบื้องพระยุคลบาท
บก.อก.บช.ปส. สนับสนุน ประสานงาน ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างบูรณาการ
บก.ปส.๑ บช. ปส. มุ่งมั่นสร้างความดี โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน
บก.ปส.๒บช.ปส. พิทักษ์ปวงชนถวายเบื้องพระยุคลลบาท ปกป้องผองราษฏร์ปลอดยาเสพติด
บก.ปส.๓บช.ปส. จะมุ่งมั่น ทุ่มเท ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ยาเสพติดหมดไปจากประเทศ
บก.ปส.๔บช.ปส. จะมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ บช.ปส.
บก.ขส.บช.ปส. จะมุ่งมั่นทำงานด้วยความซื่อสัตย์ อุทิศตน เสียสละ เป็นข้าราชการตรวจที่ดี
บก.สกส.บช.ปส. จักจงรักภัคดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สามัคคีมีอุดมการณ์ ซื่อสัตย์กล้าหาญ ยึดหลักธรรมาภิบาล

เว็บอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ2
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ3
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ4

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด