27 มิ.ย.61 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร., 27 มิ.ย.61 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร.,
27 มิ.ย.61 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร., 
13 มิ.ย.61 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร., ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด, พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข ผบช.ปส., 13 มิ.ย.61 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร., ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด, พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข ผบช.ปส.,
13 มิ.ย.61  พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร., ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด, พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข ผบช.ปส., 
15 พ.ค.61 เวลา 10.00 น.พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป) พร้อมด้วย พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร. พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข ผบช.ปส. พล.ต.ต.ชวลิต แสวงพืชน์ รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.วุฒิพงศ์ เพ็ชรกำเหนิด ผบก.ปส.3 พ.อ.กิดากร จันทรา ผบ.ฉก.ม.3 และผู้แทนหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมปฏิบัติการปราบปราม จับกุมเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการต่อผู้มีอิทธิพล ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการชัยยะ สยบไพรี 61/5 “เด็ดดอกไม้พิษ” ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2561 ณ พื้นที่ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 15 พ.ค.61 เวลา 10.00 น.พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป) พร้อมด้วย พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร. พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข ผบช.ปส. พล.ต.ต.ชวลิต แสวงพืชน์ รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.วุฒิพงศ์ เพ็ชรกำเหนิด ผบก.ปส.3 พ.อ.กิดากร จันทรา ผบ.ฉก.ม.3 และผู้แทนหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมปฏิบัติการปราบปราม จับกุมเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการต่อผู้มีอิทธิพล ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการชัยยะ สยบไพรี 61/5 “เด็ดดอกไม้พิษ” ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2561 ณ พื้นที่ ภ.จว.เชียงราย ภ.5
15 พ.ค.61 เวลา 10.00 น.พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป) พร้อมด้วย พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร. พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข ผบช.ปส. พล.ต.ต.ชวลิต แสวงพืชน์ รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.วุฒิพงศ์ เพ็ชรกำเหนิด ผบก.ปส.3 พ.อ.กิดากร จันทรา ผบ.ฉก.ม.3 และผู้แทนหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมปฏิบัติการปราบปราม จับกุมเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการต่อผู้มีอิทธิพล ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการชัยยะ สยบไพรี 61/5 “เด็ดดอกไม้พิษ” ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2561 ณ พื้นที่ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 
วันพุธที่ 2 พ.ค.61 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด, พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์  ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข ผบช.ปส., รอง ผบช.ปส., ผบก.ในสังกัด บช.ปส. และผู้แทนจาก สำนักงาน ปปง., และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แถลงผลการจับกุมขบวนการผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 4 คดี ผู้ต้องหา 7 คน ของกลาง กัญชา 1,088 กิโลกรัม ยางกัญชา 3 กิโลกรัม ยาบ้า 106,000 เม็ด ไอซ์ 5.4 กิโลกรัม คีตามีน 850 กรัม ประมาณราคายาเสพติดและทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ 25,665,000 บาท ณ บช.ปส. ถนนวิภาวดีรังสิต วันพุธที่ 2 พ.ค.61 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด, พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข ผบช.ปส., รอง ผบช.ปส., ผบก.ในสังกัด บช.ปส. และผู้แทนจาก สำนักงาน ปปง., และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แถลงผลการจับกุมขบวนการผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 4 คดี ผู้ต้องหา 7 คน ของกลาง กัญชา 1,088 กิโลกรัม ยางกัญชา 3 กิโลกรัม ยาบ้า 106,000 เม็ด ไอซ์ 5.4 กิโลกรัม คีตามีน 850 กรัม ประมาณราคายาเสพติดและทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ 25,665,000 บาท ณ บช.ปส. ถนนวิภาวดีรังสิต
วันพุธที่ 2 พ.ค.61 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด, พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข ผบช.ปส., รอง ผบช.ปส., ผบก.ในสังกัด บช.ปส. และผู้แทนจาก สำนักงาน ปปง., และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แถลงผลการจับกุมขบวนการผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 4 คดี ผู้ต้องหา 7 คน ของกลาง กัญชา 1,088 กิโลกรัม ยางกัญชา 3 กิโลกรัม ยาบ้า 106,000 เม็ด ไอซ์ 5.4 กิโลกรัม คีตามีน 850 กรัม ประมาณราคายาเสพติดและทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ 25,665,000 บาท ณ บช.ปส. ถนนวิภาวดีรังสิต 
17 เม.ย.61 แถลงผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 17 เม.ย.61 แถลงผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
17 เม.ย.61 แถลงผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 
8 เม.ย.61 พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข ผบช.ปส., พล.ต.ต.ทนัย อภิชาติเสนีย์ รอง ผบช.ปส. และ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. แถลงผลการจับกุมผู้ค้ายาบ้ารายใหญ่ ย่านลำลูกกา ของกลางยาบ้า 202,000 เม็ด ณ บช.ปส 8 เม.ย.61 พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข ผบช.ปส., พล.ต.ต.ทนัย อภิชาติเสนีย์ รอง ผบช.ปส. และ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. แถลงผลการจับกุมผู้ค้ายาบ้ารายใหญ่ ย่านลำลูกกา ของกลางยาบ้า 202,000 เม็ด ณ บช.ปส
8 เม.ย.61 พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข ผบช.ปส., พล.ต.ต.ทนัย อภิชาติเสนีย์ รอง ผบช.ปส. และ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. แถลงผลการจับกุมผู้ค้ายาบ้ารายใหญ่ ย่านลำลูกกา ของกลางยาบ้า 202,000 เม็ด ณ บช.ปส 
3 เม.ย.61 สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด กรมศุลกากร และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แถลงผลการจับกุมเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 11 คดี 3 เม.ย.61 สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด กรมศุลกากร และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แถลงผลการจับกุมเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 11 คดี
3 เม.ย.61 สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด กรมศุลกากร และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แถลงผลการจับกุมเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 11 คดี 
13 มี.ค.61 แถลงผลการจับกุมเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 7 คดี ผู้ต้องหา 13 คน ของกลาง ไอซ์ 447 กิโลกรัม เฮโรอีน 304 กิโลกรัม ยาบ้า 526,450 เม็ด ยาอี 5,731 เม็ด ณ บช.ปส. 13 มี.ค.61 แถลงผลการจับกุมเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 7 คดี ผู้ต้องหา 13 คน ของกลาง ไอซ์ 447 กิโลกรัม เฮโรอีน 304 กิโลกรัม ยาบ้า 526,450 เม็ด ยาอี 5,731 เม็ด ณ บช.ปส.
13 มี.ค.61 แถลงผลการจับกุมเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 7 คดี ผู้ต้องหา 13 คน ของกลาง ไอซ์ 447 กิโลกรัม เฮโรอีน 304 กิโลกรัม ยาบ้า 526,450 เม็ด ยาอี 5,731 เม็ด ณ บช.ปส. 
7 มี.ค.61 แถลงผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการชัยยะ สยบไพรี 61/4 ในห้วงวันที่ 19 ก.พ. – 7 มี.ค.61 จับกุม 29 คดี ผู้ต้องหา 42 คน ยาบ้า 2,152,001 เม็ด กัญชา 1,590 กิโลกรัม โคเคน 2.05 กิโลกรัม ยึดทรัพย์สินมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 258,515,298 บาท ณ บช.ปส. 7 มี.ค.61 แถลงผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการชัยยะ สยบไพรี 61/4 ในห้วงวันที่ 19 ก.พ. – 7 มี.ค.61 จับกุม 29 คดี ผู้ต้องหา 42 คน ยาบ้า 2,152,001 เม็ด กัญชา 1,590 กิโลกรัม โคเคน 2.05 กิโลกรัม ยึดทรัพย์สินมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 258,515,298 บาท ณ บช.ปส.
7 มี.ค.61 แถลงผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการชัยยะ สยบไพรี 61/4 ในห้วงวันที่ 19 ก.พ. – 7 มี.ค.61 จับกุม 29 คดี ผู้ต้องหา 42 คน ยาบ้า 2,152,001 เม็ด กัญชา 1,590 กิโลกรัม โคเคน 2.05 กิโลกรัม ยึดทรัพย์สินมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 258,515,298 บาท ณ บช.ปส. 
14 ก.พ. 61 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีจัดพิธีสถาปนา กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ครบรอบ 26 ปี พร้อมด้วย พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข ผบช.ปส. และข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี 14 ก.พ. 61 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีจัดพิธีสถาปนา กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ครบรอบ 26 ปี พร้อมด้วย พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข ผบช.ปส. และข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
14 ก.พ. 61 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีจัดพิธีสถาปนา กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ครบรอบ 26 ปี พร้อมด้วย พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข ผบช.ปส. และข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี 

 

ปฏิบัติการชัยยะ สยบไพรี

การปราบปรามยาเสพติด

 

การป้องกัน

 

ภารกิจ

ข่าวกิจกรรม

วิดีโอสื่อมัลติมีเดีย

 • กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด

88 ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-521-8012 ถึง 8
แฟกซ์ : 02-521-8279

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด